Är CBD olja lagligt?

Många känner oro när de hör att CBD utvinns ur cannabis-familjens växter.

Är detta verkligen lagligt?

Kort och gott ja, det är lagligt.

2019 fastställdes i Högsta Domstolen i Sverige att CBD anses vara lagligt, förutsatt att det innehåller mindre än 0,2 procent TCH. 

Det går att utvinna CBD ur två olika plantor.

Den en är den vanliga cannabisplantan som innehåller höga mängder THC, dessa är olagliga i Sverige.

Den andra är industrihampan som inte innehåller THC. På så sätt kan man komma åt de hälsopositiva effekterna utan rus effekten som THC ger. Industrihampa är laglig att odla och använda sig av i Sverige.

Så det du behöver göra är att se till att de produkter du använder innehåller 0,2% THC eller mindre, det gör så klart alla våra produkter. 

Alla våra CBD produkter är tillverkade av industrihampa 

Tack för att du prenumererar!